Szukaj
  • MłodziPrzedsiębiorcy

Realizator - Polska

Aktualizacja: 21 paź 2020

Fundacja „Zielony Słoń”


Fundacja Zielony Słoń to organizacja pozarządowa powołana do realizacji idei uczenia się przez całe życie. W szczególności koncentrujemy się na działaniach edukacyjnych, których celem jest stawienie czoła problemom społecznym, takim jak dyskryminacja, rasizm, mowa nienawiści, problem niedostatecznego wykształcenia do wymagań rynku pracy, podnoszenie świadomości przedsiębiorczej i obywatelskiej, projekty nastawione na zrównoważony rozwój, wspierające ochronę środowiska. Realizujemy również projekty związane z wyjazdami na staże zagraniczne, wspieraniem kształcenia zawodowego młodzieży, tworzeniem produktów i rozwiązań edukacyjnych online.Do tej pory zaangażowaliśmy ponad 250 osób w wyjazdy zagraniczne do projektów międzynarodowych w ramach sektora młodzieżowego i edukacji dorosłych Erasmus + KA1. Zorganizowaliśmy wyjazdy na staże zagraniczne dla prawie 50 polskich uczniów szkół zawodowych do zakładów gastronomicznych i hoteli we Włoszech i Hiszpanii.Wdrożyliśmy 2 międzynarodowe projekty partnerstwa strategicznego Erasmus + Key Action 2. Projekty, których celem jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie tworzenia poradnika edukacyjnego i zestawu narzędzi dla pracowników młodzieżowych w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji w Internecie, a także projekt którego celem było wsparcie pracy z młodzieżą przy rozwijaniu działalności na obszarach wiejskich . Obecnie wdrażamy partnerstwo strategiczne Erasmus + Key action 2 na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i równych praw, partnerstwo strategiczne Visegrad + mające na celu ułatwienie młodym ludziom zakładanie przedsiębiorstw społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wspierania obszarów wiejskich.W Erasmus + KA3 realizowaliśmy projekty lokalne, projekty dialogu strukturalnego. Projekty te obejmowały ponad 70 uczniów i miały na celu zwiększenie ich świadomości społecznej i obywatelskiej oraz uczynienie ich bardziej aktywnymi członkami demokratycznego społeczeństwa Unii Europejskiej.Zrealizowaliśmy szereg projektów finansowanych ze środków krajowych i prywatnych celem wsparcia rozwoju edukacyjnego młodzieży.


Prowadzimy również projekty kształcenia zawodowego, wsparcia kariery i staży, adresowane do osób zwolnionych (tzw. outplacement) finansowane z EFS oraz osób niepełnosprawnych współfinansowane przez PFRON.Zorganizowaliśmy także samofinansującą się inicjatywę #KairKapsztad, której celem było wsparcie jedynej w historii autostopowej podróży Moniki Masaj z Kairu do Kapsztadu w latach 2016-2018.


1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Fundacja “Zielony Sloń” 
(The Green Elephant Foundation)
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

ul. Andrzeja Struga 63,
20-709 Lublin, Polska

+48 792 573 548
zielonyslon@greenelephant-foundation.com

Громадська організація
«Неформальна освіта для молоді»

NGO «NFE 4Y»

  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Petra Doroshenka 14/35,
49100 Dnipro, Ukraina

+38 0669364665

ngo.nfe.4y@gmail.com

©2020 by mlodziprzedsiebiorcy.com