Szukaj
  • MłodziPrzedsiębiorcy

Realizator - Ukraina

NGO «Non-formal education for youth» Громадська організація «Неформальна освіта для молоді»


Organizacja młodzieżową typu non-profit założona w Dnieprze w 2010 roku i działająca zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizacja pozarządowa „NFE 4Y” jest ważnym ośrodkiem budowania młodzieżowego ruchu społecznego i szkolenia liderów nowego pokolenia na Ukrainie.Naszą misją jest budowanie bardziej tolerancyjnego, rozumiejącego i akceptującego społeczeństwa na Ukrainie. Wstępnie koncentrujemy się na tematach budowania pokoju, międzykulturowego dialogu międzyreligijnego, praw człowieka, integracji mniejszości i uchodźców, tolerancji i różnorodności oraz aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa młodych ludzi.Naszym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, wspieranie młodzieży w tworzeniu i wdrażaniu własnych projektów lokalnych na małą skalę, które będą wspierać idee tolerancji, różnorodności kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji, integracji społecznej.Dla naszej organizacji kluczowym elementem jest edukacja pozaformalna, która zamienia wiedzę w niezapomniane przeżycie. W procesie uczenia się pozaformalnego młodzi ludzie stają się architektami własnego rozwoju i pomagają poszerzać światopogląd innych młodych ludzi z różnych perspektyw.Nasza organizacja kieruje młodzieżą i pomaga w chęci bycia aktywnym aktorem społeczeństwa, przewartościowania wartości oraz rozwoju niezbędnych umiejętności i kompetencji innych niż te wypracowane w ramach edukacji formalnej.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Fundacja “Zielony Sloń” 
(The Green Elephant Foundation)
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

ul. Andrzeja Struga 63,
20-709 Lublin, Polska

+48 792 573 548
zielonyslon@greenelephant-foundation.com

Громадська організація
«Неформальна освіта для молоді»

NGO «NFE 4Y»

  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Petra Doroshenka 14/35,
49100 Dnipro, Ukraina

+38 0669364665

ngo.nfe.4y@gmail.com

©2020 by mlodziprzedsiebiorcy.com